ตัวอย่างสลิปเงินเดือนพนักงานในปี 2024 พร้อมแนะนำวิธีดูสลิปเงินเดือน

ความสำคัญและประโยชน์ของสลิปเงินเดือนพนักงาน

หากใครที่ทำอาชีพอิสระประกอบกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจ ใบสลิปเงินเดือนก็คงจะไม่มีความสำคัญหรือมีประโยชน์อะไรเลย แต่หากใครที่ทำงานเป็นพนักงานบริษัทหรือห้างร้าน หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐก็เรียกได้ว่าสลิปเงินเดือนพนักงานนั้นมีความสำคัญและมีประโยชน์ เพราะสลิปเงินเดือนคือหลักฐานสำคัญที่นายจ้างออกให้กับพนักงานเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าจ้างรายได้ที่พนักงานได้รับและรายการหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในแต่ละเดือนนั่นเอง ทั้งนี้แบบฟอร์มสลิปเงินเดือนของแต่ละบริษัทนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปในรูปแบบแต่จะมีเนื้อหารายละเอียดที่ระบุในสลิปเงินเดือนพนักงานนั้นเหมือน ๆ กันตามข้อกฎหมายที่กำหนด และนอกจากสลิปเงินเดือนจะมีความสำคัญกับพนักงานหรือลูกจ้างแล้วสลิปเงินเดือนพนักงานก็จะมีประโยชน์สำหรับใช้ยื่นประกอบการจ่ายภาษีเงินได้ของแต่ละคนอีกด้วย และหากใครที่ต้องการจะขอสินเชื่อหรือกู้เงินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำบัตรเครดิต ยื่นกู้ซื้อบ้านที่ดินหรือซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือแม้จะขอสินเชื่อส่วนบุคคลใบสลิปเงินเดือนก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขอสินเชื่อนั่นเอง

สลิปเงินเดือนมีกี่แบบ และขอสลิปเงินเดือนพนักงานได้จากที่ไหน

สำหรับสลิปเงินเดือนพนักงานในอดีตที่ผ่านมานั้นส่วนใหญ่จะออกมาในรูปแบบของกระดาษคาร์บอนซึ่งมีความน่าเชื่อถือและปกปิดข้อมูลเป็นความลับได้ดี แต่ก็มีหลายหน่วยงานที่ใช้สลิปเงินเดือนที่ปริ้นลงในกระดาษธรรมดาให้กับพนักงานโดยมีการพับเพื่อปิดข้อมูล และล่าสุดในปัจจุบัน 2567/2024 ได้มีการพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและก้าวหน้าจึงทำให้รูปแบบของสลิปเงินเดือนพนักงานเป็นระบบออนไลน์โดยรูปแบบของกระดาษคาร์บอนก็ลดลงไปและบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ก็หันมาใช้สลิปเงินเดือนในระบบออนไลน์กันมากขึ้นเพราะสามารถที่จะประหยัดต้นทุนของธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มากยิ่งขึ้นเช่นกัน นอกจากนั้นแล้วพนักงานบริษัทก็สามารถขอสลิปเงินเดือนออนไลน์ได้ง่ายด้วยตนเอง และไม่เพียงแค่นั้นพนักงานก็ยังสามารถที่จะตัวอย่างสลิปเงินเดือนลูกจ้างหรือดูสลิปเงินเดือนของตัวเองผ่านระบบออนไลน์ของแต่ละบริษัท โดยวิธีดูสลิปเงินเดือนนั้นก็ไม่ยากเพียงแค่มีรหัสผ่านเข้าระบบก็สามารถที่จะเข้าไปปริ้นแบบฟอร์มสลิปเงินเดือนและขอสลิปนั้น ๆ ได้ด้วยตนเองนั่นเอง

แบบฟอร์มสลิปเงินเดือนพนักงานต้องมีรายละเอียดอะไรบ้าง

สำหรับตัวอย่างขอแบบฟอร์มสลิปเงินเดือนพนักงานนั้นจะมีความแตกต่างกันในรูปแบบของแต่ละหน่วยงาน องค์กรหรือร้านค้าต่าง ๆ แต่หัวข้อและรายละเอียดของเนื้อหาจะมีเหมือน ๆ กันโดยเป็นไปตามกฎหมายกำหนดให้มี ทั้งนี้เราไปดูตัวอย่างและแบบฟอร์มสลิปเงินเดือนกันว่าข้อมูลเนื้อหาที่ต้องมีในสลิปเงินเดือนพนักงานนั้นจะต้องมีอะไรบ้าง โดยจะต้องระบุคำว่า “สลิปเงินเดือน” และในสลิปเงินเดือนพนักงานจะต้องมีข้อมูลบริษัทของนายจ้างที่ชัดเจน มีชื่อสกุลของพนักงาน ตำแหน่งและเบอร์โทรติดต่อ รวมไปถึงข้อมูลวันเดือนปีที่จ่ายเงินและรอบของการชำระเงิน และข้อมูลของแหล่งรายได้ที่ได้รับและข้อมูลของการหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงการสรุปรายได้สุทธิที่พนักงานบริษัทได้รับนั่นเอง

Scroll to Top