พรอมิส

สมัครพรอมิสสินเชื่อเงินด่วนที่อนุมัติเงินภายในวันนั้น
รายได้
8,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุ
ตั้งแต่ 20-64 ปี
วงเงิน
ไม่เกิน 300,000 บาท

สินเชื่อพรอมิส ปี 2567 สินเชื่อเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจไทย

บริษัทพรอมิส คือบริษัทที่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2547 เป็นบริษัทในเครือของ SMBC Consumer Finance Co., Ltd.ซึ่งเป็นบริษัทสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ในปี 2024 นี้ให้บริการสินเชื่อพรอมิสซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยมีนโยบายและเงื่อนไขการอนุมัติที่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยสินเชื่อพรอมิสต้องการให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายและพึ่งพอใจสูงสุดกับการใช้บริการของบริษัทพรอมิสโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันในการขอสินเชื่อมีการคิดดอกเบี้ยตามวันที่ใช้จริงแบบลดต้นลดดอกและสามารถชำระขั้นต่ำได้จะชำระมากหรือน้อยก็ได้ถ้า

ต้องการใช้เงินเพิ่มก็สามารถของกู้เพิ่มได้ภายใต้วงเงินสัญญาแต่ถ้าหากต้องการปิดบัญชีของพรอมิสก่อนกำหนดก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องเสียค่ายกเลิกสัญญา

สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสปี 2024 มีรายละเอียดและเงื่อนไขอย่างไร

ต่อไปจะมาดูกันถึงรายละเอียดของสินเชื่อพรอมิสรวมไปถึงคุณสมบัติผู้สมัครและพรอมิสใช้เอกสารอะไรบ้างในการสมัคร พรอมิสเป็นสินเชื่อที่กำหนดวงเงินไว้สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาทจะได้รับวงเงินอนุมัติจากPromiseไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือนแต่ถ้ามีรายได้

มากกว่า 30,000 บาทจะได้รับวงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน 300,000 บาท สินเชื่อพรอมิสจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี โดยคุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อพรอมิสได้คือ ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ 20-64 ปีที่มีรายได้ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไปมีอายุการทำงานในปัจจุบัน 1 เดือนขึ้นไปและมีที่พักอาศัยหรือมีที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการรวมไปถึงต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ โดยเอกสารที่ต้องเตรียมยื่นประกอบการสมัครพรอมิสได้แก่ บัตรประชาชนตัวจริงและเอกสารแสดงรายได้สลิปเงินเดือน 2 เดือนล่าสุดหรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริงที่อายุไม่เกิน 60 วัน

ขอสินเชื่อพรอมิสได้ทางไหนบ้างหากต้องการเพิ่มวงเงินต้องทำอย่างไร

สำหรับการสมัครสินเชื่อพรอมิสสามารถทำได้ทางออนไลน์ด้วยการสมัครผ่านแอพพรอมิสหรือทางเว็บไซต์พรอมิสหรือจะสมัครด้วยตนเองที่พรอมิสสาขาหรือจุดบริการของพรอมิสที่อยู่ใกล้คุณมากที่สุดส่วนพรอมิสมีสาขาไหนบ้างนั้นสามารถค้นหาได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยในปัจจุบันบริษัทพรอมิสได้เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าได้เข้าถึงบริการต่าง ๆ ของบริษัทพรอมิสได้มากขึ้นด้วยการใช้บริการพรอมิสออนไลน์ผ่านทางแอพพรอมิสที่นอกจากจะสามารถสมัครขอสินเชื่อได้แล้วก็ยังสามารถขอเพิ่มวงเงินพรอมิสออนไลน์ในวงเงินสัญญาเดิมผ่านทางแอพโดยไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมตลอดจนชำระค่างวดโดยจ่ายพรอมิสผ่านแอพที่ช่วยยกระดับการให้บริการของพรอมิสให้สามารถทำได้ในทุกที่ทุกเวลา หากคุณมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อพรอมิสได้ที่โทร.1751

Scroll to Top