โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง? พร้อมดูขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ออนไลน์

โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง?สามารถโอนที่ดินออนไลน์ได้หรือไม่?

สำหรับการเตรียมตัวในเรื่องของการโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรซึ่งการโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง 2567 ถือว่าเป็นข่าวดีมากสำหรับคนที่กำลังจะทำนิติกรรมสัญญาจดทะเบียนที่ดินซึ่งทางกรมที่ดินได้พัฒนาระบบสามารถโอนที่ดินออนไลน์ได้แล้ว และได้เริ่มนำร่องใช้กับคนในกรุงเทพแล้วรวม 17 สาขาด้วยกันคือเขตบางเขน, เขตบางกอกน้อย และเขตดอนเมืองโดยอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนได้ทำการโอนที่ดินได้ง่าย ทางออนไลน์ผ่านระบบ e-QLands โดยแอปนี้จะสามารถทำการตรวจสอบ และเช็คได้เลยว่าถ้าคุณจะไปทำการโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง และสามารถทำการจองคิวการโอนที่ดินซื้อขายหรือการทำนิติกรรมอื่นกับกรมที่ดินได้อีกด้วย โดยคุณสามารถดาวน์โหลดแอปมาเก็บไว้บนโทรศัพท์มือถือซึ่งก็จะใช้ได้ทั้งระบบ IOS และระบบ Android เพื่อช่วยให้คุณสะดวกในการไปโอนที่ดินว่าจะต้องใช้เอกสารโอนที่ดิน และสำหรับระบบออนไลน์นั้นยังจะมีการพัฒนาให้ครอบคลุมไปทั่วประเทศเพื่อให้โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรนั้นครบจบในแอปเดียวเลยทีเดียว

โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างสำหรับเอกสารโอนที่ดินให้ลูกใช้อะไร?

ถ้าหากคุณจะโอนที่ดินให้ลูกนั้นจะต้องมีการเตรียมเอกสารโอนที่ดินให้ลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการที่จะโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างนั้นสำหรับเอกสารโอนที่ดินในส่วนของผู้โอนผู้ซึ่งเป็นคุณพ่อและคุณแม่ให้ใช้เอกสารเช่นโฉนดที่ดินฉบับจริง, บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของคุณพ่อและคุณแม่รวมถึง ทะเบียนสมรสอีกด้วย แต่ถ้าหากผู้โอนคนใดคนหนึ่งไม่สามารถไปโอนให้ได้สามารถนำสำเนาพร้อมเซ็นรับรอง และใบยินยอมของคู่สมรสไปด้วย สำหรับเอกสารของผู้รับโอนนั้นให้ใช้อะไรบ้างในการโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างของผู้รับโอนให้ใช้บัตรประชาชน และทะเบียนบ้านตัวจริงแต่ถ้าหากผู้รับโอนไม่ได้ไปด้วยตนเองก็สามารถนำเอกสารเช่นสำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นสำเนารับรองถูกต้อง และเอกสารใบมอบอำนาจหรือ ท.ด.21, บัตรประชาชน และทะเบียนบ้านตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจไปด้วยถึงจะสามารถทำการโอนที่ดินให้ลูกได้นั่นเอง

โอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างสำหรับการโอนที่ดินซื้อขาย

โอนที่ดินต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?สำหรับใครที่ต้องการจะโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้าง 2567 ในการโอนที่ดินซื้อขายที่ดินนั้นซึ่งก็จะมีทั้งนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา และการโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างนั้นสำหรับบุคคลธรรมดาให้ใช้เอกสารการโอนที่ดินผู้ซื้อบุคคลธรรมดานั้นให้ใช้เอกสารบัตรประชาชน และสำเนาพร้อมกับการลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง, ใบเปลี่ยนชื่อสกุลสำหรับคนที่เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลถ้ามีต้องนำไปด้วย และถ้าจะโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือทะเบียนบ้าน และสำเนาพร้อมการลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และในการโอนที่ดินใช้เอกสารอะไรบ้างแน่นอนที่สุดคือหนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) สำหรับคนที่ไม่ได้ไปดำเนินการด้วยตนเองจะต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำแทนโดยให้ใช้สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจต้องนำไปด้วย

Scroll to Top